Torkova oddaja - Radio Robin
Torkova oddaja - Radio Robin
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA AJDOVŠČINA
/

Na centralni čistilni napravi v Ajdovščini se čistijo komunalne odpadne vode iz naselij Ajdovščina, Dolenje, Ustje, Doga Poljana, Budanje in Lokavec ter tehnološke odpadne vode iz naselja Ajdovščina. Že nekaj časa je iztrošena, predvsem pa preobremenjena zaradi velike količine odpadnih voda iz novih obrtnih con. Kako bodo na Ajdovskem reševali to težavo?